E-Kunstisalongi 20. tegevusaastat tähistav näitus "Kulda väärt kunst"

Tartu.ee uudised - Втр, 10/01/2017 - 15:11

Tartu Kunstimaja suures saalis avatakse 13. jaanuaril E-Kunstisalongi 20. tegevusaastat tähistav näitus "Kulda väärt kunst". Näitus jääb avatuks 5. veebruarini. Igal pühapäeval kell 13 toimub näitust tutvustav ringkäik.

Eksponeeritakse galerii kahe kümnendi pikkuse ajaloo jooksul oksjonitel ja näitustel esinenud kunstiklassikat: maalid, graafika ja skulptuur 19. sajandist kuni tänapäevani. Kunstnikest on esindatud nt Konrad Mägi, Ants Laikmaa, Eduard Wiiralt, Jüri Arrak, Karin Luts, Elmar Kits, Aleksander Vardi, Ado Vabbe, Johannes Saal, Martin Saks, Malle Leis, Kaljo Põllu, Enn Põldroos, Ilmar Kruusamäe, Leo Lapin, Tiit Pääsuke jne.
Ligi 100 eksponeeritud teost 70-lt kunstnikult annab vaatajale võimaluse näha eesti kunstiajaloo varjatumat osa, kuna teosed kuuluvad erakogudesse. Kõik valitud taiesed on eri aegadel E-Kunstisalongi näitustel avalikkuse ette toodud, kuid käesolev väljapanek on need parimatest parimad kokku koondanud, et teha pidulik kummardus kõigile kunstnikele ja kunstikogujatele.
Näitusega kaasneb samanimeline trükis, mis on tagasivaade E-Kunstisalongi ajaloole. Lugejal on võimalus heita pilk galerii igapäevasele tööle, oksjonite korraldamisele, näituste koostamisele ning kunstikogumisele läbi ühe kunstisalongi loo. Ühelt poolt galerii tegevust dokumenteeriv raamat on teisalt lugu kunstist, kuna ühtki kunstisalongi ei eksisteeriks ilma kunstiteosteta. Koostajad on välja valinud sadakond galeriist läbi käinud meeldejäävamat taiest eesti kunstnikelt, mis on raamatus reprodutseeritud koos tutvustava tekstiga. Põneva lisandina on ära toodud galeriiga lähedalt seotud kunstnike ja kunstiteadlaste mälestused, meenutused ja arvamused.
Tartu Kunstimaja (Vanemuise 26) on avatud K-E kl 12-18. Näitused on tasuta.


Категории: Новости Тарту

Maikuus jõuab publiku ette järjekordne Vanemuise teatri ja Tartu Ülikooli koostöölavastus

Tartu.ee uudised - Втр, 10/01/2017 - 15:00

Tartu Ülikooli Vanas Anatoomikumis, mis selle aasta kevadeks saab remondi järel värskema välimuse, etendub lavastus "Vaim masinas. G. F. Parrot". Näidendi autor on Meelis Friedenthal, lavastab Tiit Palu ning Parrotit kehastab Merle Jääger.

Georg Friedrich Parrot (1767-1852) oli šoti-prantsuse päritolu füüsik, kellest sai 1802. aastal Tartu Ülikooli esimene taastamisjärgne rektor ning Peterburi Teaduste Akadeemia liige. Parroti teaduslikku pärandisse kuulub umbes 120 erinevat teadustööd elektri, optika, vedelike, füüsika, geoloogia ja meteoroloogia valdkonnast. Ta kirjutas füüsikaõpikuid, leiutas ning konstrueeris kõrgtasemel katsevahendeid ja -riistu, tänu millele Tartu Ülikooli füüsikakabinet oli tollaste Põhja-Euroopa ülikoolide seas üks parimaid. Näidend annab meile põneva sissevaate Parroti teadussaavutuste maailma ning tutvustab huvitavat isiksust, kelle nimi on tuttav paljudele, ent kellest rohkem teadmisi napib.
2017. aastal tähistatakse G. F. Parroti 250. sünniaastapäeva.
Näidend Parrotist on Meelis Friedenthali debüüt näitekirjanikuna. Tartu Ülikoolis usuteaduskonna lõpetanud ning doktorikraadi kaitsnud Friedenthal on töötanud samas ka õppejõuna. Tema romaanid "Mesilased" (2012) ja "Inglite keel" (2016) on oma teemaderingilt tihedalt seotud nii teadusmaailma kui Tartu Ülikooliga.
Lavastuse "Vaim masinas. G. F. Parrot" esietendus toimub 5. mail Tartu Ülikooli Vanas Anatoomikumis.
Lavastust mängitakse 9 korral. Piletid on müügil Vanemuise kodulehel, Piletimaailmas ja Piletilevis.
http://www.vanemuine.ee/repertuaar/vaim-masinas-g-f-parrot/


Категории: Новости Тарту

Tartu Ülikooli lahtiste uste päev 9. klassidele

Tartu.ee uudised - Втр, 10/01/2017 - 13:27

Kõik 9. klassi õpilased on oodatud 26. jaanuaril kell 12.30-16.00 Tartu Ülikooli lahtiste uste päevale!

Sel päeval leiavad Tartu südalinnas TÜ õppehoonetes aset töötoad, kus õpilased saavad tutvuda Tartu Ülikoolis tehtavaga ning ise ka aktiivselt kaasa lüüa. Töötoad toimuvad paralleelselt kolmes 45-minutilises sessioonis. Õpilastel on võimalik osaleda kokku kolmes töötoas.
Töötubades osalemiseks on vajalik eelnev registreerimine, mis on avatud kuni 23. jaanuarini.
Registreeruda ning täpsemat infot lahtiste uste päeva tegevuste kohta saab lehelt https://www.ut.ee/et/lahtiste-uste-paev-9-klassidele-26012017-0
Mõnes töötoas on tegevuste tõttu seatud osalejate arvule piirangud, mistõttu on otstarbekas aegsasti registreeruda!

Täpsed ruumid selguvad peale registreerumise lõppemist ja neist antakse õpilastele registreerimisel märgitud e-posti kaudu teada.


Категории: Новости Тарту

Muudatus linnavolikogu koosseisus

Tartu.ee uudised - Втр, 10/01/2017 - 12:53


Volikokku tuli tagasi Jaak Adamsoo (Reformierakond), kelle volikogu liikme volitused olid vastavalt tema sooviavaldusele möödunud aasta lõpuni peatatud.
Volikogust lahkus asendusliige Ragnar Kekkonen.
Volikogu liikmete nimekiri.

Aune Rumm
linnavolikogu kantselei peaspetsialist
Категории: Новости Тарту

Tartu linnavalitsuse istungil

Tartu.ee uudised - Втр, 10/01/2017 - 12:00


Tartu soovib Tartu Teaduspargi juures arendada välja arvutimängude inkubaatori
Linnavalitsus otsustas osaleda partnerina projektis "Baltic Game Industry" (Balti arvutimänguarenduse tööstus), mis esitatakse rahastamiseks Interreg BSR programmi.
Projekti eesmärgiks on luua Tartusse Tartu Teaduspargi juurde arvutimängude arendamisega tegelev inkubaator ning sobivad raamtingimused ning seeläbi parandada Tartu IT-ettevõtete majandusnäitajaid ning luua siia täiendavat kompetentsi ning töökohti mänguarenduse valdkonnas. Projekti oluliseks osas on partneritega rahvusvaheliste kogemuste vahetamine ja heade näidete jagamine.
Kui projekt maksumusega 117 000 eurot heaks kiidetakse, finantseerib linnavalitsus projekti tegevusi 17 550 euroga.
Lisainfo: ettevõtluse osakonna juhataja Malle Blumenau, tel 736 1191, 501 0239.
Noorsportlaste arv spordiklubides ja -koolides on kasvanud
Linnavalitsus kinnitada eraõiguslikele spordiklubidele ja spordikoolidele Tartu linna 2017. a eelarvest antava rahalise toetuse arvestuslikuks määraks 234 eurot. Toetust saavate laste ja noorte koguarvuks kinnitati 6288. Laste arv on võrreldes 2016. aastaga suurenenud 406 noorsportlase võrra. Suurimate osalejatega alad on jalgpall, ujumine ja võimlemine.
Linna toetus noortespordi tegevuseks 2017. aastal kasvab võrreldes 2016. aastaga 78 880 euro võrra. Kui 2016. aastal oli noortespordi toetuste kogusumma 1 332 000 eurot, siis 2017. aasta eelarves 1 385 840 eurot. Kokku saab linnalt toetust 61 spordiklubi 33 spordialal.
Uued toetuse saajad 2017. aastal on Eesti Maaülikooli Spordiklubi (kergejõustik ja korvpall) ning võimlemisklubi Akros (võimlemine).
Lisainfo: kultuuriosakonna juhataja Marleen Viidul, tel 736 1351, 5271723.
Linn soovib rekonstrueerida Helliku lasteaia küttesüsteemi
Linnavalitsus otsustas esitada Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse regionaalsete investeeringutoetuste programmi projektitaotluse Tartu lasteaia Hellik küttesüsteemi rekonstrueerimiseks. Projekti heakskiitmisel finantseerib linnavalitsus projekti tegevusi 40 000 euroga, millele lisanduks toetus EASilt 80 000 eurot.
Küttesüsteemi rekonstrueerimise tulemusena väheneksid hoone ülalpidamiskulud (eelkõige küttekulu ja küttesüsteemi toimimise elektrikulu).
Lisainfo: linnavarade osakonna juhataja Kunnar Jürgenson, tel 736 1293, 516 6920.
Veevärk jätkab tuletõrjehüdrantide ja veevõtukohtade hooldamist ning ning sademevee ärajuhtimist ja puhastamist
Linnavalitsus otsustas sõlmida AS-ga Tartu Veevärk kolm lepingut:
leping tuletõrjehüdrantidest tulekustutusvee võtmiseks ja tuletõrjehüdrantide hooldamiseks 2017. aastal. Leping maksumusega 45 200 eurot hõlmab 1080 tuletõrjehüdrandi hooldamist;
leping avalike veevõtukohtade hoolduseks ja vee tarbimiseks 2017. aastal. Lepingu maksumus 11 700 eurot. Tartus on neli ajutist vesikut ja üks avalik veevõtupunkt;
leping avalikelt teedelt, tänavatelt ja väljakutelt sademe- ja drenaaživee ning muu pinnase- ja pinnavee ühiskanalisatsiooni juhtimiseks ja puhastamiseks 2017. aastal. Lepingu maksumus on 130 000 eurot.
Lisainfo: linnamajanduse osakonna juhataja Rein Haak, tel 736 1125, 516 7258.
Reservfond
Linnavalitsus otsustas eraldada linnavalitsuse reservfondist kokku 8024 eurot, sh
1200 eurot Endiste Poliitvangide Tartu Ühendusele 2017. aasta majandus-halduskuludeks;
linnakantseleile 6824 eurot seoses teenistuja töölt lahkumisega.

Lilian Lukka
Tartu linnavalitsuse kommunikatsioonijuht
Категории: Новости Тарту

Tartu esitas riigi spordi- ja kultuuripreemiate kandidaatideks Rein Kirsipuu, Alo Ritsingu ja Krista Aru

Tartu.ee uudised - Втр, 10/01/2017 - 11:14

Rein Kirsipuu esitati pikaajalise väljapaistva spordialase tegevuse eest Eesti Vabariigi spordi elutööpreemia kandidaadiks, dirigent Alo Ritsing pikaajalise ja silmapaistva tegevuse eest koorimuusika edendamisel ja arendamisel kultuuri elutööpreemia kandidaadiks ning Krista Aru Eesti Rahva Muuseumi uue hoone ja ekspositsiooni visiooni ning kontseptsiooni väljatöötamise eest kultuuri aastapreemia kandidaadiks.

Rein Kirsipuu
Tartu linna aukodanik Rein Kirsipuu on kõigi aegade tunnustatuim jalgrattatreener Eestis. 1970-ndatel ja 80-ndatel aastatel töötas ta Eesti koondvõistkonna peatreenerina, olles samal perioodil mitmetel võistlustel ka Nõukogude Liidu koondise treener. Rein Kirsipuu kuulsaim õpilane on olümpiavõitja ja maailmameister ning viiel järjestikusel aastal Eesti parimaks sportlaseks valitud Aavo Pikkuus. Säravate võitudega on enda nime maailma jalgrattaspordi ajalukku kirjutanud Riho Suun. Kui paljudest Tartus oma sportlaseteed alustanud noortest on Rein Kirsipuu Eesti meistrid vorminud, seda on isegi raske kokku lugeda. Jalgrattaspordile täielikult pühendunud inimesena tõi Rein Kirsipuu lemmikala juurde ka oma mõlemad pojad – 1980-ndatel aastatel Rahvusvahelise klassi meistersportlase nimetuse teeninud Toomase ja maailma elukutseliste ratturite hulgas kiireima finišeerijana tuntud Jaani.
Rein Kirsipuu korrektsust ja asjatundlikke nõuandeid on jalgrattaspordi ringkondades hinnatud ka pärast tema aktiivsest treeneritööst loobumist ning teda on korduvalt valitud Eesti Jalgratturite Liidu juhatuse liikmeks.
Tema eestvedamisel ja toetusel on Tartusse rajatud Eesti esimene BMX rada, mis vastab rahvusvahelistele nõuetele ning mida aktiivselt kasutavad noored kogu Eestist. Parimad on osalenud juba tiitlivõistlustel ning on saavutanud seal märkimisväärseid kohti. Rein Kirsipuu on jalgrattaspordis tänaseni üks arvamusliider ja nõuandja, nii sportlastele, entusiastidele, ürituste korraldajatele, kui ka ala eestvedajatele.
Alo Ritsing
Tartu linna aukodanik, koorijuht, helilooja, muusikapedagoog ning meestelaulu edendaja Alo Ritsing on teinud väga suurt tööd koorimuusika edendamisel ning kõrgel järjel hoidmise. 2016. aastal tähistas Alo Risting 80ndat sünnipäeva ning sai mitmeid rahvusvahelisi tunnustusi. Tema teeneteks on eelkõige koorilaulu traditsiooni ning meestelaulu silmapaistev ja pikaajaline arendamine, Lõuna-Eesti meestelaulu päevade traditsiooni algatamine ning muusikaõpetajate ettevalmistamine Heino Elleri nimelises Tartu Muusikakoolis. Koorilauljate poolt armastatud ning jätkuvalt ka üldlaulupidude repertuaaris on tema helilooming kooridele. Koorijuhina alustas Alo Ritsing tegevust 1963. aastal, juhatades Tartu Akadeemilist Meeskoori, mille peadirigendiks ta sai 1974. aastal. 1972. aastast on ta juhatanud Eesti Metsameeste meeskoori Forestalia, 1990. aastast Eesti Meestelaulu Seltsi Tartu Meeskoori. Alo Ritsingu poolt juhatatavad koorid on edukalt osalenud nii kohalikel kui ka rahvusvahelistel konkurssidel, korraldanud kontsertreise.
Üldlaulupidude juhipulti tõusis Alo Ritsing esmakordselt 1985. aastal Tallinnas. Ta on olnud kunstiline juht Tartu laulupidudel, üliõpilaslaulupidudel Gaudeamus, maakondlikel laulupidudel, vabariiklikel meeskooride laulupäevadel. Alo Ritsingu loomingusse kuulub umbes 400 koorilaulu, neist mitmed on võitnud auhindu loomingukonkurssidel ning olnud laulupidude kavas.
Krista Aru
Krista Aru on üheks väga oluliseks kui mitte kõige olulisemaks persooniks Eesti Rahva Muuseumi uue hoone sünniloos. Eesti Rahva Muuseumi uue hoone ja ekspositsiooni avamine on oluline sündmus nii Tartu kui ka kogu Eesti jaoks. Krista Aru pikaajaline ja pühendunud töö, avatud suhtlemine ja avar visioon rahvusmuuseumi arendamiseks aitasid veenda nii laiemaid hulki kui ka riigijuhte lõplikult muuseumi hoone ehitamise vajalikkuses ning tagasid uue hoone ja ekspositsiooni realiseerumise tänasel kujul 2016. aastal.
Eesti Rahva Muuseumi uus hoone valmis 2006. aastal valitud võidutöö järgi "Memory Field", mis tekitas ühiskonnas palju vastukaja, nii positiivset kui ka negatiivset. Krista Aru on ise öelnud: "XXI sajandi ERM pole enam see, mis oli ERM aastal 1909: kaasaegne ERM on harali elusid ühendav keskkoht, teede algus- ja lõppjaam, turvaline ja kodune. ERMi tähtsus rahva vaimu- ja mõtteilmale on endiselt suur: see on üks elu pidepunkte."

Lilian Lukka
Tartu linnavalitsuse kommunikatsioonijuht
Категории: Новости Тарту

Idaringtee kolmas järk sai ehitusloa

Tartu.ee uudised - Втр, 10/01/2017 - 11:13

Tartu Linnavalitsus väljastas tänasel istungil ehitusload Mõisavahe ja Nõlvaku tänavate osaliseks ümberehitamiseks ning Ringtee tänava ehitamiseks. Need kaks ehitusluba ja eeldatavalt homme Luunja vallavalitsuse poolt antav ehitusluba kokku moodustavad Idaringtee kolmanda ehitusala.

Tartu idapoolse ringtee kolmanda ehitusala projekteerimise ja ehitamise riigihanke võitsid eelmisel aasta augustis AS TREF ja AS Baumost, kes esitasid ühispakkumuse kogumaksumusega 7 433 844 eurot.
Idaringtee kolmas ehitusala on 1,5 km pikkune teelõik, mis ühendab Lammi tänava liiklusringi Räpina maanteega. Kolmas ehitusala tuleb sarnane eelneva Ringtee lõiguga – ehk siis kaherealine sõidutee ja eraldiasetsev kergliiklustee. Luunja valda suunduvale Soojuse teele rajatakse omaette eritasandiline liiklussõlm, kus ehitatav Ringtee läheb viaduktiga üle Soojuse tee. Lisaks rajatakse veel kaks kergliikluse viadukti, mis võimaldavad kergliiklejatel eritasapinnas ohutult Ringteed ületada.
Hankejärgne ehitusaeg on 18 kuud. Töid rahastatakse 85% ulatuses Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi vahenditest.

Lilian Lukka
Tartu linnavalitsuse kommunikatsioonijuht
Категории: Новости Тарту

Algab suusasarja Lemeks Tartumaa Suusatalv järjekordne hooaeg

Tartu.ee uudised - Пнд, 09/01/2017 - 14:24


Juba ülehomme alustab Tähtvere spordipargis uut hooaega suusasari Lemeks Tartumaa Suusatalv. Sarja eesmärk on elavdada Tartu suusaelu, tutvustada suusasõpradele erinevaid Tartumaa suusaradu ning talviseid harrastusspordi võimalusi.

Sari koosneb kaheksast etapist, millest enamik toimuvad kolmapäeva õhtuti algusega kell 16. Start on avatud kella 19.30ni ning just selle ajani saavad osalised vabalt valida endale sobiva stardiaja.

Võistluste kõrval toimuvad esimesel viiel etapil ka Tartu Maratoni tehnikatunnid, kus osalejad saavad lihvida järgmisi oskusi: tasakaal, paaristõukeline sõiduviis, tõusutehnika, pidurdamistehnikad, rajavahetus ning õiged pöörded ja kurvitehnikad. Lastele toimuvad samal ajal Limpa suusakooli põnevad suusatunnid ning Grüne Fee lastesõit.

Lisaks on kavas tiimidevaheline võistlus, kus võitjateks kroonitakse mitte kõige kiiremad, vaid hoopis kõige usinamad osalejad, sest punkte annab iga tiimiliikme osalemine etappidel. Võistkond võib koosneda kuni viiest liikmest.

Uuendusena on sarjas loodud osalusklass, kus registreerunutel distantsi läbimise aega ei mõõdeta. Ajavõttu ei toimu ka kuni üheksa-aastastele lastele mõeldud Grüne Fee lastesõitudel.

Kõigil registreerunutel aitab Fischeri Suusabuss suuski hooldada ja vajadusel pakub kasutamiseks ka sobilikku varustust.

Juhendid ja etappide tulemused leiab www.tartusuusaklubi.ee või www.suusahullud.ee, jooksev info www.facebook.com/suusatalv.

Lugupidamisega
Tanel Rungi
Turundus ja kommunikatsioon
MTÜ Klubi Tartu Maraton
Tel: +37255568216
press@tartumaraton.ee


Категории: Новости Тарту

Nädala sündmused Tartmusis: koomiksinäitus ja joonistamistöötuba

Tartu.ee uudised - Пнд, 09/01/2017 - 14:15


Sellel nädalal avame Eesti koomiksi seni mahult suurima ülevaatenäituse "Hall tsoon". Laupäeval saab alguse näituse mitmekülgne publikuprogramm, mille avalöögiks on Liisa Kruusmäe joonistamistöötuba MUST JOON.
R, 13.01. alates kell 11.00 avatud koomiksinäitus "Hall tsoon"
Näitus "Hall tsoon" tutvustab avangardsemaid suundumusi Eesti nüüdisaegses koomiksiloomingus. Laiema publiku jaoks on selle valdkonna näol tegu sisuliselt tundmatu maaga. Vastuseks pakub väljapanek seninägematu ulatusega avastusretke kodumaise koomiksiloome hämarasse olemusse. Näitus on avatud 26. märtsini 2017.
Liitu näitusega Facebookis: https://www.facebook.com/events/390732057928105/.
L, 14.01. kl 12.00 joonistamistöötuba MUST JOON Liisa Kruusmäega
Töötoas MUST JOON mängitakse joonistamismänge. Osaleda võivad nii noored kui vanad, eelnev joonistamise kogemus ei ole oluline. Tule vaata kui lõbus võib olla koos joonistada. Joonistamine toob inimesed kokku!
Töötuba kaasneb koomiksinäitusega "Hall tsoon". Osalemine näitusepiletiga.
 
Sellel nädalal saab Tartmusis lisaks vaadata järgmisi näitusi:
"Muutuv Tartu neljas vaates" (kuraator Merli-Triin Eiskop) 11.11.2016–19.02.2017
Anna-Stina Treumundi isikunäitus "M-i märg unenägu" (kuraator Rael Artel) 09.12.2016–26.02.2017
NB: Liitu Tartmusi infolistiga ja ole esimene, kes uutest näitustest ja üritustest kuuleb! Liitumiseks kirjuta soovist aadressil hannaliis@tartmus.ee.
 
Lisainfo:
Hanna-Liis Kont
näituste osakonna juhataja
Tel: 58817801
Email: hannaliis@tartmus.ee
 
TARTU KUNSTIMUUSEUM
Raekoja plats 18, Tartu
Näitused avatud
K, R–P 11–18 / N 11–21
www.tartmus.ee
www.facebook.com/tartmus
www.instagram.com/tartmus
 
 


Категории: Новости Тарту

Nädal Tartu Linnavolikogus

Tartu.ee uudised - Пнд, 09/01/2017 - 11:34


Kolmapäev, 11. jaanuar
15.00 - hariduskomisjoni koosolek lasteaias Krõll (Anne 67). Päevakord:
1. Tutvumine Krõlli lasteaiaga
Lasteaia direktor Piret Koiduaru
2. Tartu linna astumine rahvusvahelise organisatsiooni Xarxa FP liikmeks
Ettekandja abilinnapea Tiia Teppan
3. Informatsioon kaasavast haridusest ja hariduslike erivajadustega laste probleemidest lasteaedades
Ettekandjad haridusosakonna alushariduse peaspetsialist Kaspar Kreegimäe ja Hariduse Tugiteenuste Keskuse juhataja Merily Tensing-Kruusla
4. Informatsioon Üliõpilasseltside Liidu poolt algatatud bakalaureusetööde konkursi töötubade läbiviimisest
Ettekandjad ÜS Raimla esindaja Aare Ristikivi ja EÜS Põhjala esindaja Kaarel Piip
5. Informatsioon Tartu linna 2017. aasta eelarvest finantseeritavate noorsootööprojektide kohta
Ettekandja kultuuriosakonna juhataja Marleen Viidul
15.00 - linnamajanduskomisjoni koosolek. Päevakord:
1. Loa andmine Emajõe kaldakindlustuse Kaarsilla ja Atlantise vahelise lõigu rekonstrueerimise riigihanke korraldamiseks
Ettekandja abilinnapea Valvo Semilarski
2. Loa andmine Tartu linna liikluskorraldusvahendite operatiivsete paigaldustööde riigihanke korraldamiseks
Ettekandja abilinnapea Valvo Semilarski
3. Loa andmine kõrvaltänavate ja jalgrattateede talihoolduse riigihanke korraldamiseks
Ettekandja abilinnapea Valvo Semilarski
4. Loa andmine prügiurnide hoolduse riigihanke korraldamiseks
Ettekandja abilinnapea Valvo Semilarski
5. Atmosfääriõhu kaitse seaduses ja keskkonnaseire seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine
Ettekandja abilinnapea Valvo Semilarski
17.00 - arengu- ja planeerimiskomisjoni koosolek. Päevakord:
1. Riia tn 20, Riia tn 22 ja Era tn 3 kruntide detailplaneeringu koostamise lõpetamine
Ettekandja abilinnapea Jarno Laur
2. Kalevi tn 47, Kalevi tn 51 ja Päeva tn 23 // 25 kruntide detailplaneeringu vastuvõtmine ja korduvale avalikule väljapanekule suunamine
Ettekandja abilinnapea Jarno Laur
3. Tehnika tänava ruumikuju muutmine
Ettekandja abilinnapea Jarno Laur
4. Informatsioon rohevõrgustikust ja puhkealadest Tartu linna üldplaneeringus
Ettekandja üldplaneeringu- ja arenguteenistuse juhataja Indrek Ranniku
5. Informatsioon Ringtee tn 8 krundi detailplaneeringust
Ettekandja abilinnapea Jarno Laur
6. Informatsioon Ringtee tn 75b krundi detailplaneeringust
Ettekandja abilinnapea Jarno Laur

Neljapäev, 12. jaanuar
09.00 - linnavolikogu esimees Vladimir Šokman osaleb VII Lõuna-Eesti palvushommikusöögil.
14.30 - kultuurikomisjoni koosolek. Päevakord:
1. Informatsioon Tartu linna 2017. aasta eelarvest finantseeritavate kultuuri- ja spordiprojektide kohta
Ettekandja kultuuriosakonna juhataja Marleen Viidul
2. Informatsioon Tartu linna 2017. aasta eelarvest finantseeritavate noorsootööprojektide kohta
Ettekandja kultuuriosakonna juhataja Marleen Viidul
14.30 - revisjonikomisjoni koosolek. Päevakord:
1. Informatsioon avaliku bussiliiniveo hankelepingu täitmisest 2016. aastal ning uue hanke ettevalmistamisest
Ettekandja linnamajanduse osakonna juhataja Rein Haak
2. Informatsioon revisjonikomisjoni poolt linnavalitsusele tehtud ettepanekute täitmisest
Ettekandja linnasekretär Jüri Mölder

Reede, 13. jaanuar
09.00 - rahanduskomisjoni koosolek. Päevakord:
1. Tartu linna astumine rahvusvahelise organisatsiooni Xarxa FP liikmeks
Ettekandja abilinnapea Tiia Teppan
2. Loa andmine Tartu linna liikluskorraldusvahendite operatiivsete paigaldustööde riigihanke korraldamiseks
Ettekandja abilinnapea Valvo Semilarski
3. Loa andmine Emajõe kaldakindlustuse Kaarsilla ja Atlantise vahelise lõigu rekonstrueerimise riigihanke korraldamiseks
Ettekandja abilinnapea Valvo Semilarski
4. Loa andmine kõrvaltänavate ja jalgrattateede talihoolduse riigihanke korraldamiseks
Ettekandja abilinnapea Valvo Semilarski
5. Loa andmine prügiurnide hoolduse riigihanke korraldamiseks
Ettekandja abilinnapea Valvo Semilarski

11.00 - volikogu eestseisuse koosolek. Päevakord:
1. Linnavolikogu 2017. aasta istungite kava muutmine
Ettekandja linnavolikogu esimees Vladimir Šokman
2. Tartu Linnavolikogu 41. istungi päevakorra projekt
Ettekandja linnavolikogu esimees Vladimir Šokman
3. Linnavolikogu istungite edasisest korraldamisest
Kutsutud linnasekretär Jüri Mölder

Laupäev, 14. jaanuar
12:00 - linnavolikogu esimees Vladimir Šokman osaleb Tartu Memento korraldatud Tartu vabastamise mälestusüritusel Tähtvere pargis Vabadussõja monumendi juures.

Aune Rumm
linnavolikogu kantselei peaspetsialist
Категории: Новости Тарту

Sel reedel on Lille Majas võimalus saada osa Läti kultuurist

Tartu.ee uudised - Пнд, 09/01/2017 - 10:39


Reedel, 13. jaanuaril kl 17:00-19:00 on Lille Maja noortekeskuses külas lätlane Daiga, kes tutvustab Läti kultuuri läbi mitme seltskondliku tegevuse ja mängu ning jagab oma Euroopa vabatahtliku teenistuse (EVT) kogemust, mille ta sai Eestimaa Looduse Fondi juures. Programmi toetab lätipärane snäkk ja jook.
Õhtu jooksul saab teada:
milles täpsemalt seisneb EVT,
mida tuleb teha projektis osalemiseks,
mil määral kaetakse Erasmus+ programmi poolt kulutused,
mida peab tegema ja milline vastutus on projektis osaleval noorel, Eestist saatval ja välismaal vastuvõtval organisatsioonil (igas projekti toimumiseks peab olemas olema need kolm osapoolt).
ja küsida kõiki tekkinud küsimusi.
Kogu sündmuse vältel on üleval konkreetsed projektipakkumised. Oodatud on noored vanuses 13-30. Täpsem info sündmuse osas on leitav noortekeskuse kodulehelt, kultuuriaknast või Facebookis sündmuse lehelt.
Euroopa vabatahtlik teenistus on noore (17-30 a) võimalus tegutseda vabatahtlikuna mõnes Euroopa riigis huvipakkuval alal ning tutvuda selle riigi keele, inimeste ja kultuuriga. Projekti võimaldatakse praktiliselt tasuta Erasmus+ programmi poolt. Lille Maja noortekeskus saab korraga välja saata 2 pikaajalist (3-12 kuud) ning kaks lühiajalist (2 nädalat kuni 3 kuud) vabatahtlikku. Lisaks teame mitut organisatsiooni Tartust, kes tegelevad samuti vabatahtlike välja saatmisega.
Kogu sündmus leiab aset Erasmus+ programmi strateegilise koostööprojekti "Boost your possibilities - Youth Centres for youth mobility and intercultural learning" raames. Projekt kestab kuni 2017. aasta kevadeni. Projekti eestvedajaks on Soome noortekeskuste ühendus ning projektis osalevad ka Sloveenia partnerid. Eestist on veel ametlikeks projektipartneriteks Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus ja Rõuge Avatud Noortekeskus.
Pressiteate koostas ja lisainfo:
Reelika Lodjak
Lille Maja noortekeskus
Projekti "Boost your possibilities" koordinaator
+372 58141062
reelika.lodjak@raad.tartu.ee
www.lille.tartu.ee


Категории: Новости Тарту

Tartu linnakirjaniku stipendiumi taotlusi saab esitada homseni

Tartu.ee uudised - Пнд, 09/01/2017 - 10:24


Kuni 10. jaanuarini saab Tartu Kultuurkapitalile esitada taotlusi Tartu linnakirjaniku stipendiumi saamiseks. Stipendiumi antakse välja esimest aastat ja see on üks Tartu tegevustest UNESCO rahvusvahelise kirjanduslinnana.
Aastane stipendium antakse välja ilukirjanduse või publitsistikaga tegelevale isikule, kes elavdab Tartu kirjanduselu ja aitab kujundada linna mainet rahvusvaheliselt tuntud kirjandussõbraliku linnana. Stipendiumi saab taotleda isik, kelle elukohana on Eesti rahvastikuregistrisse kantud Tartu linn.
Stipendiumile kandideerimiseks tuleb hiljemalt 10. jaanuariks (k.a) esitada Tartu Kultuurkapitali e-posti aadressile kultuurkapital@raad.tartu.ee:
• isiklik nägemus Tartu linnakirjaniku rollist, mida taotleja peab olema stipendiumi saamisel valmis täitma;
• ülevaade senisest loomingulisest tegevusest;
• ülevaade loomingulisest tegevusest, mida taotleja kavatseb ellu viia 2017. aastal.
2017. aastal on stipendiumi suurus 10 320 eurot, mis makstakse välja igakuiste osamaksetena 860 eurot kuus. Stipendiumi saamine ei eelda loovisiku olemasolevate stipendiumite, toetuste vm loometöö eest saadavate sissetulekute katkemist, samuti jääb talle võimalus toetusi ja stipendiume edasi taotleda.
Tartu linna ja Tartu Kultuurkapitali koostöös välja antava stipendiumi statuudiga saab tutvuda SIIN ning lisainfot leiab ka kultuurkapitali kodulehelt http://www.kultuurkapital.ee.

Lisainfo: Tiia Teppan, Tartu abilinnapea, tel 527 0122, Tiia.Teppan@raad.tartu.ee


Категории: Новости Тарту

Nädal Tartu linnavalitsuses

Tartu.ee uudised - Пнд, 09/01/2017 - 10:14


Esmaspäev, 9. jaanuar
Kell 8.30 - linnavalitsuse kabinetiistung.
Teisipäev, 10. jaanuar
Kell 8.30 - linnavalitsuse istung.
Kell 11.30 - linnavalitsuse istungi järgne pressikonverents.
Kell 15.30 - abilinnapea Tiia Teppan Tartu kirjanduslinna nõukoja koosolekul. Lisainfo: abilinnapea Tiia Teppan, tel 736 1223, 527 0122.
Kolmapäev, 11. jaanuar
Kell 13 - abilinnapea Tiia Teppan koolijuhtide infopäeval. Lisainfo: abilinnapea Tiia Teppan, tel 736 1223, 527 0122.
Kell 19 - abilinnapea Tiia Teppan TÜ Akadeemilise spordiklubi parimate sportlaste tunnustusõhtul.
Neljapäev, 12. jaanuar
Kell 9 - linnapea Urmas Klaas ja abilinnapead VII Lõuna-Eesti palvushommikusöögil. Lisainfo: linnapea Urmas Klaas, tel 7361 221, 513 5145.
Reede, 13. jaanuar
Kell 10 - abilinnapea Tiia Teppan külastab Tartu Mart Reiniku Kooli. Lisainfo: abilinnapea Tiia Teppan, tel 736 1223, 527 0122.
Kell 11 - linnapea Urmas Klaas ning abilinnapead Artjom Suvorov ja Jarno Laur kohtuvad ASi Hoolekandeteenused esindajatega. Lisainfo: linnapea Urmas Klaas, tel 7361 221, 513 5145.
Abilinnapea Valvo Semilarski puhkusel.
Linnavalitsuse liikmed osalevad nädala jooksul toimuvatel linnavolikogu komisjonide koosolekutel.

Helle Tolmoff
Tartu Linnavalitsuse avalike suhete osakonna meediaspetsialist
Tel 736 1336, 529 4297
Категории: Новости Тарту

Nädala kultuurisündmused

Tartu.ee uudised - Пнд, 09/01/2017 - 09:55


Tartu Ülikooli maalieriala 2. kursuse magistrantide näituse MÄLU avamise performance
10.01. kell 17:00
Tartu Kõrgema Kunstikooli galerii "Noorus"
Näituse "MÄLU" siduvaks teemaks on personaalne ja kollektiivne mälu, inimese võime unustada/andestada, mälu valikulisus jne. Hämarad ja ekspressiivse ruumimõjuga sopilised varjendiruumid kui alateadvuse metafoor on olnud inspireerivaks koostööpartneriks nii rühmatööna kui individuaalselt valminud teostele – iga autori ekspositsioon on käsitletav ka väikese isikunäitusena.
http://artcol.ee
Tartu Linna meistrivõistlused murdmaasuusatamises (sprint)
11.01. kell 16:00
Tähtvere spordipark
Start on avatud kell 16.00 - 19.30 (osaleja valib ise sobiva stardiaja), finiš suletakse kell 20.00.
Kavas on sprindidistantsid. N18 ja N vanuseklassil 1 km; M18 ja M vanuseklassis 1,5km ning sõidustiil on vaba.
http://www.suusahullud.ee/suusatalv
"Kabareelaulud"
12.01. kell 19:00
Vanemuise kontserdimaja
Kavas: Britten. "Kabareelaulud" ("Cabaret Songs", sõnad W. H. Auden)
Bolcom. Tsükkel "Kabareelaulud" I osa ("Cabaret Songs", sõnad A. Weinstein)
Kabareelaulud siit- ja sealtpoolt Atlandi ookeani: Britteni neljast laulust koosnev "Kabareelaulude" tsükkel sündis 1930. aastate alguses, ajal, mil ta nautis Berliini öist kabaree-elu. Ameerika helilooja ja pianist William Bolcom oli koos metsosopranist abikaasa Joan Morrisega mitme oma teose esitaja. Nad andsid koos välja ühtekokku 24 albumit ning duo oli eriti hinnatud just kabareelaulude ja Ameerika 20. sajandi pop-laulude esitajatena. Bolcomi tsükkel "Kabareelaulud" kõlab Eestis esimest korda.
http://www.concert.ee
Tuleskulptuuride ehitamine vanadest jõulukuuskedest
13.01. kell 19:00
Anne kanali ja Emajõe vahel
Nii nagu eelmistel aastatel kibelevad ka nüüd Tartu noored tuleskulptorid vanadest jõulukuuskedest skulptuure meisterdama. Vanu jõulukuuski saavad kõik soovijad sündmuskohale tuua kuni reede, 13. jaanuari pärastlõunani. Kel huvi ja tahtmist ise skulptuuri tulla ehitama, andku korraldajale märku! Kel veel teadmata kuhu tulla, siis ettevõtmine toimub (nagu ikka) Kahe vee vahel. Emajõe ja Anne kanali vahel.
http://ilusilm.ee/kuused/2016/
Hullu Teadlase eksperimendihommik: retseptid
14.01. kell 11:00
Tartu Ülikooli muuseum
muuseum.ut.ee / hullteadlane.ut.ee
Baroki koidikud
14.01. kell 18:00
Tartu Raekoja saal
Kaunid kunstid on alati peegeldanud ühiskonna suurte muutuste aega. 17. sajand ei ole erand. Ka meie kava on koostatud väga põnevast muusikast, mis täielikult hüljanud renessansi mõttelaadi, kuid on oma vormilt veel väga erinev tuntud ja armastatud kõrgbaroki heliloojatest. Kavas peamiselt 17. sajandi alguse itaalia heliloojate muusika: Riccio, Frescobaldi, Fontana, Castello, Cima jt.
http://www.cantoresvagantes.ee
Speedo Räimeralli II etapp
15.01. kell 11:00
Aura Keskus
Seeriavõistluse II etapi alad on vastavalt vanusele: 25 m vabalt, 25 m selili, 50 m selili, 50 m vabalt, 50 m rinnuli, 50 m liblikat, 100 m kompleksi.
http://www.tuk.ee
Rohkem sündmusi vaata Kultuuriaknast: http://kultuuriaken.tartu.ee/Категории: Новости Тарту

Vanemuises algab Piletisadu!

Tartu.ee uudised - ПТ, 06/01/2017 - 14:53


Vanemuise teater korraldab 9. kuni 11. jaanuarini soodusmüügi kõigile 147. hooaja piletitele. Tartus ja kõikjal üle Eesti toimuvate Vanemuise etenduste piletid on vähemalt 30% soodsamad.
Paljud piletid on 9.-11.01 veelgi parema hinnaga, info selle kohta on leitav esmaspäevast Vanemuise kodulehel Piletiinfo rubriigis.
Samuti on igal Piletisaju päeval eriti soodne päevapakkumine, mis on saadaval suure maja kassas ja internetis. Suure maja kassas ootab piletiostjaid ka loosiratas.
Piletisaju soodushinnad kehtivad ka juhul, kui soovite näha Vanemuise külalisetendusi Tallinnas, Jõhvis, Paides või Pärnus. 30% soodustus kehtib näiteks Tallinnas toimuvate "Lotte Unenäomaailmas" ja "Ooperifantoomi" etenduste piletitele.
Internetist ostes palume soodustuse saamiseks kindlasti valida rippmenüüst rida "Piletisadu" rea "Tavahind" asemel. Ja nagu ikka, saab pileteid soetada Vanemuise teatri kassas ning Piletimaailma ja Piletilevi müügikohtades.
Pidage meeles, et soodushinnaga ei saa välja osta broneeringuid ja Teatri Kodu pileteid!
Lisainfot Vanemuise lavastuste kohta leiab kodulehelt, küsimuste korral aitab lahkesti Vanemuise teatri kassa 7440 165. Piletisaju ajal on kassa avatud E – K kell 10-19.
http://www.vanemuine.ee/repertuaarid/piletiinfo-2/
Lisainfo:
Kertu Tombak
Vanemuise kommunikatsioonijuht
+372 5345 7359
kertu@vanemuine.ee
www.vanemuine.ee
 


Категории: Новости Тарту

Tartu vajab eestkoste spetsialisti

Tartu.ee uudised - ПТ, 06/01/2017 - 12:00
Tartu Linnavalitsuse sotsiaal-ja tervishoiuosakond võtab tööle eestkoste spetsialisti, kelle tööülesandeks on psüühiliste erivajadustega isikute vajaduste hindamine, kodukülastuste tegemine, eestkoste seadmise algatamine, arvamuste andmine kohtule, eestkostetava huvide esindamine, eestkostja kohustuste täitmine, sotsiaalnõustamine.
Edukal kandidaadil on:
* sotsiaaltööalane kõrgharidus;
* väga hea eesti keele ning hea vene keele oskus;
* väga hea suuline ning kirjalik eneseväljendusoskus;
* väga hea suhtlemis- ning meeskonnatööoskus;
* kõrge algatusvõime ja motivatsioon;
* pingetaluvus;
* elav huvi Tartu linna ja tema elanike hea käekäigu vastu.
Kasuks tuleb eelnev töökogemus kohalikus omavalitsuses.
CV ja motivatsioonikiri koos palgasooviga palume saata hiljemalt 23. jaanuaril 2017 e-posti aadressile personal@raad.tartu.ee
Lisainfo : Maarika Kurrikoff tel 736 1305

Linnakantselei
Категории: Новости Тарту

Tartu vajab tugiisikut

Tartu.ee uudised - ПТ, 06/01/2017 - 12:00
Tartu linna asutus Varjupaik võtab tööle tugiisiku, kelle tööülesanneteks on tugiisikuteenuse osutamine täiskasvanutele. Teenuse eesmärk on iseseisva toimetuleku toetamine olukordades, kus isik vajab sotsiaal- sete, majanduslike, psühholoogiliste või tervislike probleemide tõttu oma kohustuste täitmisel ja õiguste teostamisel olulisel määral kõrvalabi
Edukal kandidaadil on:
* kõrgharidus sotsiaaltöö või psühholoogia valdkonnas;
* läbitud tugiisiku koolitus või eelnev töökogemus sihtgrupiga;
* eesti keele oskus kõrgtasemel ning vene ja inglise keele oskus suhtlustasemel;
* väga hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus;
* MS Wordi ja MS Exceli kasutamise ning aruandluse koostamise oskus,
* väga hea suhtlemis- ning meeskonnatööoskus;
* kõrge empaatia- ja algatusvõime ning motivatsioon;
* pingetaluvus;
* elav huvi Tartu linna ja tema elanike hea käekäigu vastu.
CV ja motivatsioonikiri koos palgasooviga palume saata hiljemalt 19. jaanuaril 2017 e-posti aadressile personal@raad.tartu.ee
Lisainfo : Tartu linna asutuse Varjupaik juhataja Viktor Karhu tel 736 1520

Linnakantselei
Категории: Новости Тарту

Tartu vajab tugiisik- koordinaatorit

Tartu.ee uudised - ПТ, 06/01/2017 - 12:00
Tartu linna asutus Varjupaik võtab tööle tugiisik- koordinaatori, kelle tööülesanneteks on tugiisikuteenuse osutamine täiskasvanutele ja teenuse osutamise koordineerimine ja arendamine.
Edukal kandidaadil on:
* kõrgharidus sotsiaaltöö valdkonnas;
* läbitud tugiisiku koolitus ja/või eelnev töökogemus sihtgrupiga;
* eesti keele oskus kõrgtasemel ning vene ja inglise keele oskus suhtlustasemel;
* väga hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus;
* MS Wordi ja MS Exceli kasutamise oskus;
‘* väga hea aruandluse koostamise ja analüüsioskus;
* väga hea suhtlemis- ning meeskonnatööoskus;
* kõrge motivatsioon ning pingetaluvus;
* kõrge algatusvõime;
* elav huvi Tartu linna ja tema elanike hea käekäigu vastu.
CV ja motivatsioonikiri koos palgasooviga palume saata hiljemalt 19. jaanuaril 2017 e-posti aadressile personal@raad.tartu.ee
Lisainfo : Tartu linna asutuse Varjupaik juhataja
Viktor Karhu tel 736 1520

Linnakantselei
Категории: Новости Тарту

Nädalavahetusel toimub Tartus kahepäevane suur koertenäitus

Tartu.ee uudised - ПТ, 06/01/2017 - 11:00


Sel nädalavahetusel, 7. ja 8. jaanuaril toimub Tartu Näituste messihallis suur rahvuslik koertenäitus, kus mõlemal päeval saab kohtuda rohkem kui 700 koeraga 181 erinevast tõust ning kuhu linnarahvast oodatakse oma lemmikutele kaasa elama. Näitusel pakutakse koerasõpradele vaatamiseks hommikust õhtuni kestvat programmi, avatud on ka koeratoidu ja -tarvikute müügikohad.
Kõige rohkem on Tartus toimuvatele näitustele seekord registreeritud kuldseid retriivereid, jack russelli terjereid ja samojeedi koeri. Vähemtuntud tõugudest saab näituseringis jooksmas näha elegantset portselanhagijat, Sussexi spanjelit ja Kromfohrlandi koera. Osalejad saabuvad Eestisse koguni üheksast erinevast riigist, kõige kaugemad külalised jõuavad meie juurde Norrast.
Mõlemal päeval alustavad ringid tööd hommikul kell 10.00, põnevaid lõppvõistlusi saab jälgida laupäeval kella 15.00 ja pühapäeval kella 14.30 alates. Pileti näitusele saab lunastada 3 euro eest, lastele ja seenioridele on sooduspilet 2 eurot. 
Lisainfo:
Marko Lepasaar
Tel: 5162 172 

Foto: Siim Kinnas


Категории: Новости Тарту

Jõuluklippide konkursil osalenud lasteaedade vahel loositi välja puukujud

Tartu.ee uudised - ПТ, 06/01/2017 - 10:56


Eile loositi jõuluklippide konkursil osalenud lasteaedade vahel välja kiigemetsas asuvad puuvestja Ott Oleski loomad.
Loosiõnn naeratas seekord järgmistele lasteaedadele:
lasteaed Mõmmik - jänes
lasteaed Kelluke - rebane
lasteaed Sass - öökull
lasteaed Poku - karu
lasteaed Meelespea - ilves
lasteaed Kannike - oravapere
Lasteaedadele viiakse loomad kohale 13. jaanuaril.Pildil õnnelikud võitjad, kes külma ilma trotsides kohale tulid.


Категории: Новости Тарту
RSS-материал
Locations of visitors to this page