Nädal Tartu Linnavolikogus

Tartu.ee uudised - Пнд, 09/01/2017 - 11:34


Kolmapäev, 11. jaanuar
15.00 - hariduskomisjoni koosolek lasteaias Krõll (Anne 67). Päevakord:
1. Tutvumine Krõlli lasteaiaga
Lasteaia direktor Piret Koiduaru
2. Tartu linna astumine rahvusvahelise organisatsiooni Xarxa FP liikmeks
Ettekandja abilinnapea Tiia Teppan
3. Informatsioon kaasavast haridusest ja hariduslike erivajadustega laste probleemidest lasteaedades
Ettekandjad haridusosakonna alushariduse peaspetsialist Kaspar Kreegimäe ja Hariduse Tugiteenuste Keskuse juhataja Merily Tensing-Kruusla
4. Informatsioon Üliõpilasseltside Liidu poolt algatatud bakalaureusetööde konkursi töötubade läbiviimisest
Ettekandjad ÜS Raimla esindaja Aare Ristikivi ja EÜS Põhjala esindaja Kaarel Piip
5. Informatsioon Tartu linna 2017. aasta eelarvest finantseeritavate noorsootööprojektide kohta
Ettekandja kultuuriosakonna juhataja Marleen Viidul
15.00 - linnamajanduskomisjoni koosolek. Päevakord:
1. Loa andmine Emajõe kaldakindlustuse Kaarsilla ja Atlantise vahelise lõigu rekonstrueerimise riigihanke korraldamiseks
Ettekandja abilinnapea Valvo Semilarski
2. Loa andmine Tartu linna liikluskorraldusvahendite operatiivsete paigaldustööde riigihanke korraldamiseks
Ettekandja abilinnapea Valvo Semilarski
3. Loa andmine kõrvaltänavate ja jalgrattateede talihoolduse riigihanke korraldamiseks
Ettekandja abilinnapea Valvo Semilarski
4. Loa andmine prügiurnide hoolduse riigihanke korraldamiseks
Ettekandja abilinnapea Valvo Semilarski
5. Atmosfääriõhu kaitse seaduses ja keskkonnaseire seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine
Ettekandja abilinnapea Valvo Semilarski
17.00 - arengu- ja planeerimiskomisjoni koosolek. Päevakord:
1. Riia tn 20, Riia tn 22 ja Era tn 3 kruntide detailplaneeringu koostamise lõpetamine
Ettekandja abilinnapea Jarno Laur
2. Kalevi tn 47, Kalevi tn 51 ja Päeva tn 23 // 25 kruntide detailplaneeringu vastuvõtmine ja korduvale avalikule väljapanekule suunamine
Ettekandja abilinnapea Jarno Laur
3. Tehnika tänava ruumikuju muutmine
Ettekandja abilinnapea Jarno Laur
4. Informatsioon rohevõrgustikust ja puhkealadest Tartu linna üldplaneeringus
Ettekandja üldplaneeringu- ja arenguteenistuse juhataja Indrek Ranniku
5. Informatsioon Ringtee tn 8 krundi detailplaneeringust
Ettekandja abilinnapea Jarno Laur
6. Informatsioon Ringtee tn 75b krundi detailplaneeringust
Ettekandja abilinnapea Jarno Laur

Neljapäev, 12. jaanuar
09.00 - linnavolikogu esimees Vladimir Šokman osaleb VII Lõuna-Eesti palvushommikusöögil.
14.30 - kultuurikomisjoni koosolek. Päevakord:
1. Informatsioon Tartu linna 2017. aasta eelarvest finantseeritavate kultuuri- ja spordiprojektide kohta
Ettekandja kultuuriosakonna juhataja Marleen Viidul
2. Informatsioon Tartu linna 2017. aasta eelarvest finantseeritavate noorsootööprojektide kohta
Ettekandja kultuuriosakonna juhataja Marleen Viidul
14.30 - revisjonikomisjoni koosolek. Päevakord:
1. Informatsioon avaliku bussiliiniveo hankelepingu täitmisest 2016. aastal ning uue hanke ettevalmistamisest
Ettekandja linnamajanduse osakonna juhataja Rein Haak
2. Informatsioon revisjonikomisjoni poolt linnavalitsusele tehtud ettepanekute täitmisest
Ettekandja linnasekretär Jüri Mölder

Reede, 13. jaanuar
09.00 - rahanduskomisjoni koosolek. Päevakord:
1. Tartu linna astumine rahvusvahelise organisatsiooni Xarxa FP liikmeks
Ettekandja abilinnapea Tiia Teppan
2. Loa andmine Tartu linna liikluskorraldusvahendite operatiivsete paigaldustööde riigihanke korraldamiseks
Ettekandja abilinnapea Valvo Semilarski
3. Loa andmine Emajõe kaldakindlustuse Kaarsilla ja Atlantise vahelise lõigu rekonstrueerimise riigihanke korraldamiseks
Ettekandja abilinnapea Valvo Semilarski
4. Loa andmine kõrvaltänavate ja jalgrattateede talihoolduse riigihanke korraldamiseks
Ettekandja abilinnapea Valvo Semilarski
5. Loa andmine prügiurnide hoolduse riigihanke korraldamiseks
Ettekandja abilinnapea Valvo Semilarski

11.00 - volikogu eestseisuse koosolek. Päevakord:
1. Linnavolikogu 2017. aasta istungite kava muutmine
Ettekandja linnavolikogu esimees Vladimir Šokman
2. Tartu Linnavolikogu 41. istungi päevakorra projekt
Ettekandja linnavolikogu esimees Vladimir Šokman
3. Linnavolikogu istungite edasisest korraldamisest
Kutsutud linnasekretär Jüri Mölder

Laupäev, 14. jaanuar
12:00 - linnavolikogu esimees Vladimir Šokman osaleb Tartu Memento korraldatud Tartu vabastamise mälestusüritusel Tähtvere pargis Vabadussõja monumendi juures.

Aune Rumm
linnavolikogu kantselei peaspetsialist
Категории: Новости Тарту

Sel reedel on Lille Majas võimalus saada osa Läti kultuurist

Tartu.ee uudised - Пнд, 09/01/2017 - 10:39


Reedel, 13. jaanuaril kl 17:00-19:00 on Lille Maja noortekeskuses külas lätlane Daiga, kes tutvustab Läti kultuuri läbi mitme seltskondliku tegevuse ja mängu ning jagab oma Euroopa vabatahtliku teenistuse (EVT) kogemust, mille ta sai Eestimaa Looduse Fondi juures. Programmi toetab lätipärane snäkk ja jook.
Õhtu jooksul saab teada:
milles täpsemalt seisneb EVT,
mida tuleb teha projektis osalemiseks,
mil määral kaetakse Erasmus+ programmi poolt kulutused,
mida peab tegema ja milline vastutus on projektis osaleval noorel, Eestist saatval ja välismaal vastuvõtval organisatsioonil (igas projekti toimumiseks peab olemas olema need kolm osapoolt).
ja küsida kõiki tekkinud küsimusi.
Kogu sündmuse vältel on üleval konkreetsed projektipakkumised. Oodatud on noored vanuses 13-30. Täpsem info sündmuse osas on leitav noortekeskuse kodulehelt, kultuuriaknast või Facebookis sündmuse lehelt.
Euroopa vabatahtlik teenistus on noore (17-30 a) võimalus tegutseda vabatahtlikuna mõnes Euroopa riigis huvipakkuval alal ning tutvuda selle riigi keele, inimeste ja kultuuriga. Projekti võimaldatakse praktiliselt tasuta Erasmus+ programmi poolt. Lille Maja noortekeskus saab korraga välja saata 2 pikaajalist (3-12 kuud) ning kaks lühiajalist (2 nädalat kuni 3 kuud) vabatahtlikku. Lisaks teame mitut organisatsiooni Tartust, kes tegelevad samuti vabatahtlike välja saatmisega.
Kogu sündmus leiab aset Erasmus+ programmi strateegilise koostööprojekti "Boost your possibilities - Youth Centres for youth mobility and intercultural learning" raames. Projekt kestab kuni 2017. aasta kevadeni. Projekti eestvedajaks on Soome noortekeskuste ühendus ning projektis osalevad ka Sloveenia partnerid. Eestist on veel ametlikeks projektipartneriteks Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus ja Rõuge Avatud Noortekeskus.
Pressiteate koostas ja lisainfo:
Reelika Lodjak
Lille Maja noortekeskus
Projekti "Boost your possibilities" koordinaator
+372 58141062
reelika.lodjak@raad.tartu.ee
www.lille.tartu.ee


Категории: Новости Тарту

Tartu linnakirjaniku stipendiumi taotlusi saab esitada homseni

Tartu.ee uudised - Пнд, 09/01/2017 - 10:24


Kuni 10. jaanuarini saab Tartu Kultuurkapitalile esitada taotlusi Tartu linnakirjaniku stipendiumi saamiseks. Stipendiumi antakse välja esimest aastat ja see on üks Tartu tegevustest UNESCO rahvusvahelise kirjanduslinnana.
Aastane stipendium antakse välja ilukirjanduse või publitsistikaga tegelevale isikule, kes elavdab Tartu kirjanduselu ja aitab kujundada linna mainet rahvusvaheliselt tuntud kirjandussõbraliku linnana. Stipendiumi saab taotleda isik, kelle elukohana on Eesti rahvastikuregistrisse kantud Tartu linn.
Stipendiumile kandideerimiseks tuleb hiljemalt 10. jaanuariks (k.a) esitada Tartu Kultuurkapitali e-posti aadressile kultuurkapital@raad.tartu.ee:
• isiklik nägemus Tartu linnakirjaniku rollist, mida taotleja peab olema stipendiumi saamisel valmis täitma;
• ülevaade senisest loomingulisest tegevusest;
• ülevaade loomingulisest tegevusest, mida taotleja kavatseb ellu viia 2017. aastal.
2017. aastal on stipendiumi suurus 10 320 eurot, mis makstakse välja igakuiste osamaksetena 860 eurot kuus. Stipendiumi saamine ei eelda loovisiku olemasolevate stipendiumite, toetuste vm loometöö eest saadavate sissetulekute katkemist, samuti jääb talle võimalus toetusi ja stipendiume edasi taotleda.
Tartu linna ja Tartu Kultuurkapitali koostöös välja antava stipendiumi statuudiga saab tutvuda SIIN ning lisainfot leiab ka kultuurkapitali kodulehelt http://www.kultuurkapital.ee.

Lisainfo: Tiia Teppan, Tartu abilinnapea, tel 527 0122, Tiia.Teppan@raad.tartu.ee


Категории: Новости Тарту

Nädal Tartu linnavalitsuses

Tartu.ee uudised - Пнд, 09/01/2017 - 10:14


Esmaspäev, 9. jaanuar
Kell 8.30 - linnavalitsuse kabinetiistung.
Teisipäev, 10. jaanuar
Kell 8.30 - linnavalitsuse istung.
Kell 11.30 - linnavalitsuse istungi järgne pressikonverents.
Kell 15.30 - abilinnapea Tiia Teppan Tartu kirjanduslinna nõukoja koosolekul. Lisainfo: abilinnapea Tiia Teppan, tel 736 1223, 527 0122.
Kolmapäev, 11. jaanuar
Kell 13 - abilinnapea Tiia Teppan koolijuhtide infopäeval. Lisainfo: abilinnapea Tiia Teppan, tel 736 1223, 527 0122.
Kell 19 - abilinnapea Tiia Teppan TÜ Akadeemilise spordiklubi parimate sportlaste tunnustusõhtul.
Neljapäev, 12. jaanuar
Kell 9 - linnapea Urmas Klaas ja abilinnapead VII Lõuna-Eesti palvushommikusöögil. Lisainfo: linnapea Urmas Klaas, tel 7361 221, 513 5145.
Reede, 13. jaanuar
Kell 10 - abilinnapea Tiia Teppan külastab Tartu Mart Reiniku Kooli. Lisainfo: abilinnapea Tiia Teppan, tel 736 1223, 527 0122.
Kell 11 - linnapea Urmas Klaas ning abilinnapead Artjom Suvorov ja Jarno Laur kohtuvad ASi Hoolekandeteenused esindajatega. Lisainfo: linnapea Urmas Klaas, tel 7361 221, 513 5145.
Abilinnapea Valvo Semilarski puhkusel.
Linnavalitsuse liikmed osalevad nädala jooksul toimuvatel linnavolikogu komisjonide koosolekutel.

Helle Tolmoff
Tartu Linnavalitsuse avalike suhete osakonna meediaspetsialist
Tel 736 1336, 529 4297
Категории: Новости Тарту

Nädala kultuurisündmused

Tartu.ee uudised - Пнд, 09/01/2017 - 09:55


Tartu Ülikooli maalieriala 2. kursuse magistrantide näituse MÄLU avamise performance
10.01. kell 17:00
Tartu Kõrgema Kunstikooli galerii "Noorus"
Näituse "MÄLU" siduvaks teemaks on personaalne ja kollektiivne mälu, inimese võime unustada/andestada, mälu valikulisus jne. Hämarad ja ekspressiivse ruumimõjuga sopilised varjendiruumid kui alateadvuse metafoor on olnud inspireerivaks koostööpartneriks nii rühmatööna kui individuaalselt valminud teostele – iga autori ekspositsioon on käsitletav ka väikese isikunäitusena.
http://artcol.ee
Tartu Linna meistrivõistlused murdmaasuusatamises (sprint)
11.01. kell 16:00
Tähtvere spordipark
Start on avatud kell 16.00 - 19.30 (osaleja valib ise sobiva stardiaja), finiš suletakse kell 20.00.
Kavas on sprindidistantsid. N18 ja N vanuseklassil 1 km; M18 ja M vanuseklassis 1,5km ning sõidustiil on vaba.
http://www.suusahullud.ee/suusatalv
"Kabareelaulud"
12.01. kell 19:00
Vanemuise kontserdimaja
Kavas: Britten. "Kabareelaulud" ("Cabaret Songs", sõnad W. H. Auden)
Bolcom. Tsükkel "Kabareelaulud" I osa ("Cabaret Songs", sõnad A. Weinstein)
Kabareelaulud siit- ja sealtpoolt Atlandi ookeani: Britteni neljast laulust koosnev "Kabareelaulude" tsükkel sündis 1930. aastate alguses, ajal, mil ta nautis Berliini öist kabaree-elu. Ameerika helilooja ja pianist William Bolcom oli koos metsosopranist abikaasa Joan Morrisega mitme oma teose esitaja. Nad andsid koos välja ühtekokku 24 albumit ning duo oli eriti hinnatud just kabareelaulude ja Ameerika 20. sajandi pop-laulude esitajatena. Bolcomi tsükkel "Kabareelaulud" kõlab Eestis esimest korda.
http://www.concert.ee
Tuleskulptuuride ehitamine vanadest jõulukuuskedest
13.01. kell 19:00
Anne kanali ja Emajõe vahel
Nii nagu eelmistel aastatel kibelevad ka nüüd Tartu noored tuleskulptorid vanadest jõulukuuskedest skulptuure meisterdama. Vanu jõulukuuski saavad kõik soovijad sündmuskohale tuua kuni reede, 13. jaanuari pärastlõunani. Kel huvi ja tahtmist ise skulptuuri tulla ehitama, andku korraldajale märku! Kel veel teadmata kuhu tulla, siis ettevõtmine toimub (nagu ikka) Kahe vee vahel. Emajõe ja Anne kanali vahel.
http://ilusilm.ee/kuused/2016/
Hullu Teadlase eksperimendihommik: retseptid
14.01. kell 11:00
Tartu Ülikooli muuseum
muuseum.ut.ee / hullteadlane.ut.ee
Baroki koidikud
14.01. kell 18:00
Tartu Raekoja saal
Kaunid kunstid on alati peegeldanud ühiskonna suurte muutuste aega. 17. sajand ei ole erand. Ka meie kava on koostatud väga põnevast muusikast, mis täielikult hüljanud renessansi mõttelaadi, kuid on oma vormilt veel väga erinev tuntud ja armastatud kõrgbaroki heliloojatest. Kavas peamiselt 17. sajandi alguse itaalia heliloojate muusika: Riccio, Frescobaldi, Fontana, Castello, Cima jt.
http://www.cantoresvagantes.ee
Speedo Räimeralli II etapp
15.01. kell 11:00
Aura Keskus
Seeriavõistluse II etapi alad on vastavalt vanusele: 25 m vabalt, 25 m selili, 50 m selili, 50 m vabalt, 50 m rinnuli, 50 m liblikat, 100 m kompleksi.
http://www.tuk.ee
Rohkem sündmusi vaata Kultuuriaknast: http://kultuuriaken.tartu.ee/Категории: Новости Тарту

Vanemuises algab Piletisadu!

Tartu.ee uudised - ПТ, 06/01/2017 - 14:53


Vanemuise teater korraldab 9. kuni 11. jaanuarini soodusmüügi kõigile 147. hooaja piletitele. Tartus ja kõikjal üle Eesti toimuvate Vanemuise etenduste piletid on vähemalt 30% soodsamad.
Paljud piletid on 9.-11.01 veelgi parema hinnaga, info selle kohta on leitav esmaspäevast Vanemuise kodulehel Piletiinfo rubriigis.
Samuti on igal Piletisaju päeval eriti soodne päevapakkumine, mis on saadaval suure maja kassas ja internetis. Suure maja kassas ootab piletiostjaid ka loosiratas.
Piletisaju soodushinnad kehtivad ka juhul, kui soovite näha Vanemuise külalisetendusi Tallinnas, Jõhvis, Paides või Pärnus. 30% soodustus kehtib näiteks Tallinnas toimuvate "Lotte Unenäomaailmas" ja "Ooperifantoomi" etenduste piletitele.
Internetist ostes palume soodustuse saamiseks kindlasti valida rippmenüüst rida "Piletisadu" rea "Tavahind" asemel. Ja nagu ikka, saab pileteid soetada Vanemuise teatri kassas ning Piletimaailma ja Piletilevi müügikohtades.
Pidage meeles, et soodushinnaga ei saa välja osta broneeringuid ja Teatri Kodu pileteid!
Lisainfot Vanemuise lavastuste kohta leiab kodulehelt, küsimuste korral aitab lahkesti Vanemuise teatri kassa 7440 165. Piletisaju ajal on kassa avatud E – K kell 10-19.
http://www.vanemuine.ee/repertuaarid/piletiinfo-2/
Lisainfo:
Kertu Tombak
Vanemuise kommunikatsioonijuht
+372 5345 7359
kertu@vanemuine.ee
www.vanemuine.ee
 


Категории: Новости Тарту

Tartu vajab eestkoste spetsialisti

Tartu.ee uudised - ПТ, 06/01/2017 - 12:00
Tartu Linnavalitsuse sotsiaal-ja tervishoiuosakond võtab tööle eestkoste spetsialisti, kelle tööülesandeks on psüühiliste erivajadustega isikute vajaduste hindamine, kodukülastuste tegemine, eestkoste seadmise algatamine, arvamuste andmine kohtule, eestkostetava huvide esindamine, eestkostja kohustuste täitmine, sotsiaalnõustamine.
Edukal kandidaadil on:
* sotsiaaltööalane kõrgharidus;
* väga hea eesti keele ning hea vene keele oskus;
* väga hea suuline ning kirjalik eneseväljendusoskus;
* väga hea suhtlemis- ning meeskonnatööoskus;
* kõrge algatusvõime ja motivatsioon;
* pingetaluvus;
* elav huvi Tartu linna ja tema elanike hea käekäigu vastu.
Kasuks tuleb eelnev töökogemus kohalikus omavalitsuses.
CV ja motivatsioonikiri koos palgasooviga palume saata hiljemalt 23. jaanuaril 2017 e-posti aadressile personal@raad.tartu.ee
Lisainfo : Maarika Kurrikoff tel 736 1305

Linnakantselei
Категории: Новости Тарту

Tartu vajab tugiisikut

Tartu.ee uudised - ПТ, 06/01/2017 - 12:00
Tartu linna asutus Varjupaik võtab tööle tugiisiku, kelle tööülesanneteks on tugiisikuteenuse osutamine täiskasvanutele. Teenuse eesmärk on iseseisva toimetuleku toetamine olukordades, kus isik vajab sotsiaal- sete, majanduslike, psühholoogiliste või tervislike probleemide tõttu oma kohustuste täitmisel ja õiguste teostamisel olulisel määral kõrvalabi
Edukal kandidaadil on:
* kõrgharidus sotsiaaltöö või psühholoogia valdkonnas;
* läbitud tugiisiku koolitus või eelnev töökogemus sihtgrupiga;
* eesti keele oskus kõrgtasemel ning vene ja inglise keele oskus suhtlustasemel;
* väga hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus;
* MS Wordi ja MS Exceli kasutamise ning aruandluse koostamise oskus,
* väga hea suhtlemis- ning meeskonnatööoskus;
* kõrge empaatia- ja algatusvõime ning motivatsioon;
* pingetaluvus;
* elav huvi Tartu linna ja tema elanike hea käekäigu vastu.
CV ja motivatsioonikiri koos palgasooviga palume saata hiljemalt 19. jaanuaril 2017 e-posti aadressile personal@raad.tartu.ee
Lisainfo : Tartu linna asutuse Varjupaik juhataja Viktor Karhu tel 736 1520

Linnakantselei
Категории: Новости Тарту

Tartu vajab tugiisik- koordinaatorit

Tartu.ee uudised - ПТ, 06/01/2017 - 12:00
Tartu linna asutus Varjupaik võtab tööle tugiisik- koordinaatori, kelle tööülesanneteks on tugiisikuteenuse osutamine täiskasvanutele ja teenuse osutamise koordineerimine ja arendamine.
Edukal kandidaadil on:
* kõrgharidus sotsiaaltöö valdkonnas;
* läbitud tugiisiku koolitus ja/või eelnev töökogemus sihtgrupiga;
* eesti keele oskus kõrgtasemel ning vene ja inglise keele oskus suhtlustasemel;
* väga hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus;
* MS Wordi ja MS Exceli kasutamise oskus;
‘* väga hea aruandluse koostamise ja analüüsioskus;
* väga hea suhtlemis- ning meeskonnatööoskus;
* kõrge motivatsioon ning pingetaluvus;
* kõrge algatusvõime;
* elav huvi Tartu linna ja tema elanike hea käekäigu vastu.
CV ja motivatsioonikiri koos palgasooviga palume saata hiljemalt 19. jaanuaril 2017 e-posti aadressile personal@raad.tartu.ee
Lisainfo : Tartu linna asutuse Varjupaik juhataja
Viktor Karhu tel 736 1520

Linnakantselei
Категории: Новости Тарту

Nädalavahetusel toimub Tartus kahepäevane suur koertenäitus

Tartu.ee uudised - ПТ, 06/01/2017 - 11:00


Sel nädalavahetusel, 7. ja 8. jaanuaril toimub Tartu Näituste messihallis suur rahvuslik koertenäitus, kus mõlemal päeval saab kohtuda rohkem kui 700 koeraga 181 erinevast tõust ning kuhu linnarahvast oodatakse oma lemmikutele kaasa elama. Näitusel pakutakse koerasõpradele vaatamiseks hommikust õhtuni kestvat programmi, avatud on ka koeratoidu ja -tarvikute müügikohad.
Kõige rohkem on Tartus toimuvatele näitustele seekord registreeritud kuldseid retriivereid, jack russelli terjereid ja samojeedi koeri. Vähemtuntud tõugudest saab näituseringis jooksmas näha elegantset portselanhagijat, Sussexi spanjelit ja Kromfohrlandi koera. Osalejad saabuvad Eestisse koguni üheksast erinevast riigist, kõige kaugemad külalised jõuavad meie juurde Norrast.
Mõlemal päeval alustavad ringid tööd hommikul kell 10.00, põnevaid lõppvõistlusi saab jälgida laupäeval kella 15.00 ja pühapäeval kella 14.30 alates. Pileti näitusele saab lunastada 3 euro eest, lastele ja seenioridele on sooduspilet 2 eurot. 
Lisainfo:
Marko Lepasaar
Tel: 5162 172 

Foto: Siim Kinnas


Категории: Новости Тарту

Jõuluklippide konkursil osalenud lasteaedade vahel loositi välja puukujud

Tartu.ee uudised - ПТ, 06/01/2017 - 10:56


Eile loositi jõuluklippide konkursil osalenud lasteaedade vahel välja kiigemetsas asuvad puuvestja Ott Oleski loomad.
Loosiõnn naeratas seekord järgmistele lasteaedadele:
lasteaed Mõmmik - jänes
lasteaed Kelluke - rebane
lasteaed Sass - öökull
lasteaed Poku - karu
lasteaed Meelespea - ilves
lasteaed Kannike - oravapere
Lasteaedadele viiakse loomad kohale 13. jaanuaril.Pildil õnnelikud võitjad, kes külma ilma trotsides kohale tulid.


Категории: Новости Тарту

"Õpi Tartus!" kõrghariduspäev tuleb juba 12. jaanuaril

Tartu.ee uudised - ПТ, 06/01/2017 - 10:12
"Õpi Tartus!" kõrghariduspäev tuleb juba 12. jaanuaril
Категории: Новости Тарту

Tartu ülikool kutsub kooliõpilasi programmeerimises kätt harjutama

Tartu.ee uudised - ПТ, 06/01/2017 - 09:05
Tartu ülikool kutsub kooliõpilasi programmeerimises kätt harjutama
Категории: Новости Тарту

Uus aasta toob kohamaksu soodustusi kahe lasteaialapsega peredele

Tartu.ee uudised - ПТ, 06/01/2017 - 08:51


Alanud aasta toob maksusoodustusi lasteaia ja -hoiutasudes kahe lapsega peredele linnale kuuluvates lasteaedades– teise lapse eest tuleb nüüd maksta pool kohatasust, kolmanda ja neljanda lapse eest kohatasu jätkuvalt maksma ei pea. Kohatasud Tartu lasteaedades ja –hoidudes alanud aastal ei tõuse.
"Linna soov on toetada ja väärtustada laste kasvatamist. Teisele lapsele laienev lasteaiamaksu soodustus puudutab Tartus väga paljusid noori peresid," ütles Tartu abilinnapea Tiia Teppan.
Kui peres käib linnale kuuluvas lasteaias või -hoius rohkem kui kaks last, siis täiskohatasu tuleb maksta ainult kõige noorema lapse eest. Vanuselt järgmise eest tuleb maksta pool kohatasust. Kolmas ja neljas laps on jätkuvalt kohatasust vabastatud. Soodustuse saamiseks on oluline, et üks vanem ja tema lasteaiaealised lapsed elaksid rahvastikuregistri andmetel ühises elukohas.
Eralasteaedade pidajad ja lapsehoiuteenuse osutajad otsustavad enda kohatasu tingimused ise ning lapsevanematel tuleks nende käest üle küsida, milliseid soodustusi nad alates 1. jaanuarist 2017 hakkavad rakendama. Linn on teinud kõikidele eralasteaedadele ja -hoidudele üleskutse rakendada oma asutustes samasuguseid soodustusi kui munitsipaallasteaedades.
Vanemad näevad oma laste andmeid koos kohatasu andmetega e-keskkonnas ARNO.
Lasteaia kohatasu suurus on seotud töötasu alammääraga, moodustades sellest 15 protsenti. Kohatasu arvestatakse eelneva aasta alampalga alusel. 2017. aastal on arvestuse aluseks eelmise aasta alampalk - 430 eurot ning lasteaiatasu ei tõuse ning on jätkuvalt 64,50 eurot kuus.
Lisainfot kohatasu suuruse ja soodustuste kohta saab Tartu linnavalitsuse haridusosakonna registrite peaspetsialistilt Riina Voorelt (riina.voore@raad.tartu.ee, 736 1449)

Lisainfo: abilinnapea Tiia Teppan, tel 736 1223, 527 0122.

Helle Tolmoff
Tartu Linnavalitsuse avalike suhete osakonna meediaspetsialist
Tel 736 1336, 529 4297
Категории: Новости Тарту

Sirje Petersen SÕNADETA SÕNUM ja Per William Petersen AEG galeriis Noorus

Tartu.ee uudised - ЧТ, 05/01/2017 - 15:56


12.-28. jaanuar 2017
Avamine 11. jaanuaril kl 17
Tartu Kõrgema Kunstikooli galeriis Noorus
Sirje Petersen ja Per William Petersen on 11 aastat koos elanud-töötanud ning jaganud vaateid Emajõele ja kunstile. Kõik see on viinud paljude ühiste näitusteni. Kolmapäeval, 11. jaanuaril kl 17 avavad nad galeriis Noorus järjekordsed väljapanekud.
Haaratuna uudishimust panna teostesse oma mõtted, meeleolud ja abstraktsed kontseptsioonid, leidmaks nii hinge kui ühiskonna suundumuste ’’pea ja saba’’. Teha mõtted nähtavaks, neid kogemuste ja mälu kingitustega segada ning talletada midagi mööduvat, lenduvat. Näha midagi esmakordselt – kõik see on see, millega kunstnikud Sirje ja Per oma ühises ateljees töötavad ja seekordsel näitusel eksponeerivad!
Sirje Petersen SÕNADETA SÕNUM ("Wordless Message")
Vahetevahel nõuab teatud sõnumi edastamine palju sõnu. Teinekord võib aga liiga palju sõnu sisu varjutada, kuna sõnum võib peituda hoopis nende taga. Sõnad võivad saatjalt vastuvõtjani jõudes tähenduselt muutuda. Sõna, aja ohvrit, muudetakse tihti nii, et see sobiks praeguste suundumustega.
Sel näitusel on vaatlejal vabadus tõlgendamaks sõnumit läbi oma tajumuse, kogemuste ning võrrelda ja sõnastada nähtavat. Sirje näitab, et tegelikkus ei pea alati olema kole! Esteetikat saab kasutada kirjeldamaks midagi, mida see tegelikult pole. Ainus kunstiliik, mis vajab palju sõnu, on kirjandus! Sirje on maalikunstnik ning ta räägib läbi maalide.
Per William Petersen AEG ("Time")
Aeg - lühike või pikk - tähendab meile kõike, kuna mõõdab meie elu. Mõõtmine omakorda on meie jaoks väga oluline - miks muidu mõõdame liitreid, meetreid, külma/sooja ning isegi meeleolu. Aja juures on müstiline just see, et pole näha, kui palju seda on, kuigi omame piisavalt kellasid ja kalendreid. Ebakindlus paneb inimesi tegema seletamatuid, ebardlikke ja irratsionaalseid asju. Tapvaid ja hävitavaid, aga ka elu andvaid ja armastavaid asju. Aega, mis on möödunud, arvestatakse maha alles jäänud ajast. Hoolimata selle arvutuse võimatusest, proovitakse ikka pidevalt. See on sama kui vaadata kosmosesse ning proovida kokku lugeda taevatähti. Lõpuks tunneme, et tõde on ligilähedal, aga me ei ulatu selleni.
Tõsidus üksinda ei ole mitte miski! Huumor üksinda ei ole mitte miski! Elu püsib koos tõsidusest ja huumorist, olles materjaliks, millest Per kunsti loob ja ehitab. Tema humoorikas lähenemine illustreerib meie kohati absurdset maailma.
Näituse kujundaja: Madis Liplap.
Toetajad: Eesti Kultuurkapital, Tartu Kultuurkapital, Eesti Kunstnike
Liit, A. Le Coq, Tartu Kõrgem Kunstikool.
Lisainformatsioon:
Sirje Petersen
Tel: 5566 6205
sirje.petersen@artcol.ee
TKK galerii Noorus
Riia 11, Tartu
galerii@artcol.ee
+372 734 9954
T-L kell 11-18
näituste külastamine on tasuta


Категории: Новости Тарту

Koomiksinäitus "Hall tsoon" Tartu Kunstimuuseumis

Tartu.ee uudised - ЧТ, 05/01/2017 - 14:43


Tartu Kunstimuuseumis on alates 13. jaanuarist avatud näitus "Hall tsoon", mis tutvustab avangardsemaid suundumusi Eesti nüüdisaegses koomiksiloomingus. Laiema publiku jaoks on selle valdkonna näol tegu sisuliselt tundmatu maaga. Vastuseks pakub väljapanek seninägematu ulatusega avastusretke kodumaise koomiksiloome hämarasse olemusse. Näitus on avatud 26. märtsini 2017.   
Osalevad kunstnikud ja kollektiivid: Edvin Aedma, AW (Liisa Kruusmägi ja Janno Pikkat), Jüri Kask, Liisa Kivimäe, Peeter Krosmann, Ivar Laus, Triinu Lille, Kristel Maamägi, Marko Mäetamm, Ats Nukki, Madis Ots, Darja Rattik, Lilli-Krõõt Repnau, Anna Ring, Stella Salumaa, Elina Sildre, Joonas Sildre, Veiko Tammjärv.
Kuraator: Mari Laaniste
21. sajandi Eesti koomiksi näol on tegemist nähtusega, mille piiritlemine või kirjeldamine pole lihtne, seda enam, et suurem osa siinsest koomiksiloomest on peaaegu kaotanud sideme trükimeediaga. Eesti nüüdiskultuuripildis on koomiks marginaalne loomevaldkond, mis näib püsivat kummalises kvaasi-seisundis, ilma peavoolu, üheselt äratuntava näo ning stabiilsete väljunditeta. Huvitaval moel näib see umbmäärasus kandvat valdkonda pigem positiivses suunas: sellele osutavad nii valmivate teoste küllalt julge kunstitaotluslikkus kui ka aina uute, heal tasemel autorite pealekasvamine.
Näitusel olev valimik nüüdisaegsest Eesti koomiksist jäädvustab nähtust, mis hajub soliidsemate kultuurivaldkondade vahele ning mida formaadid, tavad ega mingid kindlad mängureeglid oluliselt ei kammitse. Tähelepanu koondub küsimusele, milline on nüüdiskoomiksi mõjujõud kunstisaalis, milliseid elamusi suudab see publikule pakkuda. Eelduspäraselt ei saa näitusel läbi huumorita, ent vähemalt sama jõuliselt on esindatud ka filosoofilised mõtisklused nii olmelistel kui ulmelistel teemadel, hiiliv kõhedus ja võõritus.
Eksponeeritavate tööde seas, millest suur osa on valminud spetsiaalselt selleks näituseks, on lisaks traditsioonilisemas võtmes lahendatud lühematele ja pikematele koomiksilugudele ka haruldusi ja eksperimente. Veiko Tammjärv taasloob näitusesaalis ajutiselt Roy Lichtensteinist inspireeritud tänavakunstiteose "Rock Summer", mille ammu hävinud originaal ilmestas 1990. aastate linnapilti Tallinnas Paldiski maanteel. Marko Mäetamm katsetab installatsioonis "Darkness" piltidel areneva narratiivi põimimist vahetu ruumikogemusega. Jüri Kask avab uues saatetekstis esmakordselt, millest räägivad kaks tegelast tema 1978. aastast pärineval maalil "Jutt".
Näitust saadab kataloog, mis sisaldab kuraatori saateteksti, Tartmusi direktori Rael Arteli kaassõna ning teema sügavamaks avamiseks kunstiteadlaste Mari Laaniste ja Andreas Trosseki pikemat diskussiooni koomiksikunsti teemal. Lisaks sisaldab kataloog osalevate autorite tutvustusi ja illustratsioonidena näiteid eksponeeritavatest teostest. Trükise kujundaja on Veiko Tammjärv. Väljaanne on eesti ja inglise keeles.
Näitusega kaasneb mitmekülgne haridusprogramm, mille raames toimuvad nii näitusetuurid, Marko Mäetamme ja Liisa Kruusmägi juhendatavad koomiksitöötoad kui laste kunstikonkurss "Kunst ja koomiks". Lisainfo ja registreerimine kristel@tartmus.ee.
Liitu näitusega Facebookis: https://www.facebook.com/events/390732057928105/.
Graafiline disain ja kujundus: Veiko Tammjärv
Näituse koordinaator: Joanna Hoffmann
Näituse meeskond: Indrek Aavik, Richard Adang, Nele Ambos, Rael Artel, Merli-Triin Eiskop, Karl Feigenbaum, Margus Joonsalu, Hanna-Liis Kont, Jaanika Kuznetsova, Ats Nukki, Julia Polujanenkova, Kristel Sibul, Kristo Tamm, Peeter Talvistu, Ago Teedema, Urmo Teekivi, Vladislav Tomassov
Teosed: Eesti Kunstimuuseum, autorid.
Näituse korraldamist toetas Eesti Kultuurkapital.
 
Lisainfo:
Hanna-Liis Kont
näituste osakonna juhataja
Tel: 58817801
Email: hannaliis@tartmus.ee


Категории: Новости Тарту

Tartu Ülikooli maalieriala 2. kursuse magistrantide näitus MÄLU

Tartu.ee uudised - ЧТ, 05/01/2017 - 14:36


MÄLU / MEMORY
MIRJAM HINN, SIIRI JÜRIS, ANNIKA LUMI, MARTIN URB
Tartu Ülikooli maalieriala 2. kursuse magistrantide näitus
Avamine 10. jaanuaril kell 17.00 NB! Avamisel performance!
11. - 28. jaanuar 2017
Tartu Kõrgema Kunstikooli galerii "NOORUS" / keldrikorrus
Näituse "MÄLU" siduvaks teemaks on personaalne ja kollektiivne mälu, inimese võime unustada/andestada, mälu valikulisus jne. Hämarad ja ekspressiivse ruumimõjuga sopilised varjendiruumid kui alateadvuse metafoor on olnud inspireerivaks koostööpartneriks nii rühmatööna kui individuaalselt valminud teostele – iga autori ekspositsioon on käsitletav ka väikese isikunäitusena.
Väljavõte kursuse "Maal/dekonstruktsioon" kirjeldusest: Maalikunsti ristumine teiste kunstiliikidega (installatsioon, video, terviklikud ruumilised seadeldised, environment ). Kunstiliikide vaheliste piiride hajumine (skulptomaal, kollaaž, ready-made, segatehnikad jm).
Annika Lumi tulevikumälestuste sarnased eksperimentaaltrükid mitmekümne halli varjundiga, otse kruntimata valgetele puuvillastele kangastele, on poeetiline hommage Jaapani graafikakultuurile ja sealsele elutunnetusele tervikuna, pikalt fännatud kultuurikorje sisaldab lõikeid aastatuhandete vanusest pärandist kuni Aasia maade pealetükkiva pop-kultuurini.
Taolisel meetodil sündinud mälestused hämmastavad oma poeetilise intensiivsusega, mis kokkupuutel tegelikkusega võivad samahästi ka tühistuda.
Siiri Jüris esitab perekonna-arhiivist pärit digitaaltrükke suureformaadilistel alumiiniumlehtedel, mis antud näitusel arhiivimaterjali ehk inspiratsiooni-andja staatuses. Ekspositsiooni tuumakam osa on Jürise metafoorsete portreede sari, valguvate värviplekkide meetodil fikseeritakse siin konkreetsete isikutega seotud mälupilte. Somnambuulses koloriidis maalitud kummituslikud figuurid on vabad tüütust manerismist – suurepärane saavutus!
Mirjam Hinn analüüsib oma suureformaadilistes, löövalt popkunsti esteetikat kasutavates abstraktsioonides, kõikvõimalike logode ja kaubamärkide võimu ja võimet anastada ja korrigeerida/korrodeerida meie isiklikke mälestusi.
Martin Urbi UV-valgustuse alla installeeritud atraktiivse mõjuga mäluniidistik visualiseerib mikro- ja makrotasandite struktuurse sarnasuse, see on kunstniku tõlgendus bioloogiliste mälustruktuuride võimalikust kattumisest kõrgtehnoloogilise mäluga.
Näituse kuraator: Jaan Elken
Tartu Ülikooli maalieriala professor, kontakt: 5540544, jaan.elken@ut.ee
Tänud: Tartu Ülikool, Tartu Kõrgem Kunstikool, Eesti Kultuurkapital


Категории: Новости Тарту

Tasuta karjäärinõustamine kõigile!

Tartu.ee uudised - ЧТ, 05/01/2017 - 11:09


Kui vajate teadmisi ja oskusi tulemuslikumaks tööotsimiseks või soovite arutada oma eeldusi kutsevalikuks ja väljaõppeks, siis pöörduge töötukassa karjäärinõustaja poole.
Töötukassa pakub tasuta karjäärinõustamist kõigile töötavatele, õppivatele ja pensioniealistele inimestele. Karjäärinõustamine toimub individuaalselt, grupis, e- kirja või Skype’ i vahendusel. Individuaalne vestlus kestab enamasti 45 minutit. Kui soovitud tulemuseni jõudmine võtab rohkem aega, saate vajadusel nõustamisel käia mitu korda. Grupinõustamises osaleb kuni 16 inimest, grupis suheldes saate õppida teiste kogemustest ja jagada enda omi.
Karjäärinõustamist kaasrahastab Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfond ja selle teenuse raames ei nõusta me töötukassas töötuna ja koondamisteatega tööotsijatena registreeritud inimesi.
Meie karjäärinõustajad Eesti Töötukassa Tartu osakonna Kvartali büroos on:
Ave Karu ave.karu@tootukassa.ee
Anne Kaaber anne.kaaber@tootukassa.ee
Nõustamisele saab registreerida infolaua telefonidel 7377100 ja 7377200 või saates e- kirja ave.karu@tootukassa.ee või anne.kaaber@tootukassa.ee
Rohkem infot
http://www.minukarjaar.ee
https://www.tootukassa.ee/content/teenused/noustamisteenused


Категории: Новости Тарту

Avatud uste päev Töötukassas

Tartu.ee uudised - ЧТ, 05/01/2017 - 11:02


Teisipäeval, 24. jaanuaril on Eesti Töötukassa Tartumaa osakond avatud kõikidele huvilistele. Kell 8.15-17.30 ootame uudistajaid nii meie Vaksali büroosse (Vaksali 17 a) kui ka Kvartali büroosse (Kvartalis, Riia 2, 4. korrus. Sisenemine Turu tänava poolsest küljest või parklatest -1P ja -2P Pääs 4)
Milliseid võimalusi pakub töötukassa tööd otsivale inimesele?
Kuidas on töötukassast kasu töötavale inimesele?
Mida pakume tööandjatele ja kuidas iseteenindusportaali kasutada?
Kellele ja miks on vajalik karjäärinõustamine?
Kuidas viiakse läbi töövõime hindamist ja kuidas arvestatakse töövõime toetust?
Mida silmas pidada välismaale tööle minnes?
Nendele ja veel paljudele küsimustele on võimalus vastus leida, võttes osa meie avatud uste päevast.
Eelregistreerimine pole vajalik. Tutvu büroodes läbiviidavate töötubade programmiga www.tootukassa.ee, meie Facebooki lehel või töötukassas kohapeal.

Eesti Töötukassa Tartumaa osakond


Категории: Новости Тарту

Karlova linnaosa saab kaunilt kujundatud pargiala ja üle 100 uue korteri

Tartu.ee uudised - ЧТ, 05/01/2017 - 08:57


Päeva pargi planeeringu arhitektuurivõistluse võidutöö näeb ette 13 Karlova miljöösse sobiva kortermaja ehitamise ja huvitava kujundusega avalikult kasutatava pargiala.
Karlova linnaosas Päeva ja Pargi tänava vahelisel alal asuv ligi 1,7 hektari suurune planeeringuala on jagatud korterelamumaa ja haljasala kruntideks. Tähe ja Pargi tänava nurgale jääv avalikult kasutatav pargiala on u 2300 ruutmeetri suurune, ülejäänud alale on ette nähtud kuni kolmekorruselised korterelamud.
"Tunnen rõõmu, et Karlova saab juurde ühe väärika kvartali ja paljud pered saavad endale kodu Tartu linna. Loodan, et arendajad liiguvad võidutöö pinnalt kiirelt edasi ja saame sel aastal ka reaalselt kerkivaid hooneid näha," sõnas abilinnapea Jarno Laur. Abilinnapea avaldas lootust, et ka endisele Pargi sauna hoonele leitakse korterite ja äripindade näol uus funktsioon. "Siis võime küll öelda, et linna otsus Pargi tänav uuendada, on kandnud vilja kogu piirkonna elavdamisel," lisas Laur.
Päeva 1, Tähe 8, Tähe 10 ja Pargi 15 kruntidele hoonestuse rajamiseks korraldatud arhitektuurivõistluse võitis AT Arhitektuur OÜ. "Žürii jäi esitatud töödega äärmiselt rahule ja kuigi mänguruum etteantud reeglitega ei olnud kuigi suur, olid kõik tööd täiesti omanäolised. Võidutöö professionaalsust iseloomustab hästi see, et valik tehti täieliku konsensusega," kommenteeris linnaarhitekt Tõnis Arjus.
Võidutöö hoonete välisilme on sobitatud Karlova puitasumi hoonestuse ning ümbritseva pargialaga. Majade välisviimistluses on kasutatud tumedat horisontaalset laudist. Majade tänavapoolne kujundus on lakoonilisem, õuefassaadid seevastu on avatud ning suurte akende ja avarate klaasitud rõdudega.
Pargi kujundus on inspireeritud maa-ala reljeefist. Läbi pargi vonkleb sujuvalt laienev ning kitsenev tee, mida ääristavad tõusvad ja kaduvad tugimüürid. Tugimüüridega luuakse erinevatel kõrgustel olevaid haljastatud alasid. Ka laste mänguala ääristavad ühest küljest tõusvad ja langevad tugimüürid, mille kõrgemate osade juurde on ette nähtud istumisalad.

Lisainfo: abilinnapea Jarno Laur, tel 7361 224, 516 7879.; arhitektuuri ja ehituse osakonna juhataja Tõnis Arjus, tel 736 1254, 5304 6148.Helle Tolmoff
Tartu Linnavalitsuse avalike suhete osakonna meediaspetsialist
Tel 736 1336, 529 4297
Категории: Новости Тарту
RSS-материал
Locations of visitors to this page