Okt 23 15:25

Tartu Vene Lütseumi koosseis

 Tartu Linnavalitsuse 09.02.2010
korraldus nr 192

     
Jrk
nr
Finantseerimiseelarve
Ametikohtade
arv
Juhid
4
1.Direktor
1
2.Direktori asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal
2
3.Direktori asetäitja majanduse alal
1
Tippspetsialistid
58,07
4.Huvijuht
1
5.Karjäärikoordinaator
0,5
6.Logopeed
1,5
7.Pikapäevarühma kasvataja
2
8.Psühholoog
1
9.Raamatukoguhoidja
0,75
10.Ringijuht
1,5
11.Sotsiaalpedagoog
1
12.Õpetaja
48,82
Keskastme spetsialistid
4,5
13.Infojuht
1
14.Laborant
1,5
15.Sekretär
2
Töölised ja abiteenistujad
16
16.Koristaja
9
17.Majahoidja
1
18.Remonditööline
1
19.Riidehoidja
2
20.Valvur
3
KOKKU
82,57

 

Linnavalitsuse täiskorraldus


Viimati muudetud: 17.10.2011


Locations of visitors to this page