Veeb 29 13:51

Põhikool (2.-9. klass)

Sisseastuja vanema või volitatud esindaja esitab järgmised dokumendid:

  1. vanema või volitatud esindaja isikut tõendav dokument
  2. sisseastuja sünnitunnistus või -tõend või tema isikut tõendav dokument
  3. taotlus(vt taotluse vorm)
  4. ametlikult kinnitatud väljavõte sisseastuja tervisekaardist
  5. ametlikult kinnitatud väljavõte õpilasraamatust
  6. direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistus
  7. direktori allkirja ja pitseriga kinnitatud hinneteleht jooksva õppeveerandi hinnetega
  8. 2 fotot 2,5 x 3,5 cm 


Locations of visitors to this page